Billeder fra filmen:
Afgrunden

Billede fra Afgrunden
Gengivet med tilladelse fra SF Film A/S

Billede fra Afgrunden
Gengivet med tilladelse fra SF Film A/S
Foto Copyright© : Bjarne G. Hermansen

Billede fra Afgrunden
Gengivet med tilladelse fra SF Film A/S
Foto Copyright© : Bjarne G. Hermansen