Billeder fra filmen:
Familien Schmidt

Billede fra Familien Schmidt
Gengivet med tilladelse fra Nordisk Film A/S