Sommerrevyen 1927


Direktion
Christian Frier
Tonny Lehmann

Musikalsk ledelse
Henry Carlsen