toplogo

NykÝbing F. Revyen

NykÝbing F. Sommerrevy

1938 Hotel Baltic, NykÝbing F.

info om folkene bag revyen

Beskrivelse:
7 danserinder i Holger Bjerre Balletten

Medvirkede:
Erika Voigt 
Valdemar Schiøler Linck 
Lis Løwert 
Børge Andersen 
Grethe Danielsen 
Zola