toplogo

Ingeborg Stavnbo

Født: 5. November 1884 i København.

Ingeborg Charlotte Stavnbo, født Petersen, visesanger

Har medvirket i følgende 1 stumfilm, som er beskrevet i denne database:
I sidste sekund (1913)