Ludvig Holberg
Født: 3-12-1684 i Bergen, Norge
Død: 28-1-1754
Gravsted: Sorø Klosterkirke

Biografi
Ludvig Holberg, der var søn af en oberstløjtnant, rejste i 1702 til København, hvor han i 1704 blev cand.theol. Efter en række udlandsrejser og flere professorale lærerstillinger, blev han 1730 professor i geografi og historie ved Københavns Universitet. Ludvig Holberg blev hurtigt kendt for sine skuespil og som historieskriver. Blandt hans komedier kan nævnes "Den politiske kandestøber", "Jeppe på bjerget", "Maskarade", "Den stundesløse" og "Erasmus Montanus". Blandt hans historiske værker indtager hans "Danmarks riges historie" en central plads. Endelig slog Ludvig Holberg sin position som oplysningstidens betydeligste forfatter fast med den utopiske roman "Niels Klims underjordiske rejse" og de filosofiske samlinger "Moralske tanker" og "Epistler".


Har arbejdet med følgende 1 film:
Jeppe på bjerget (1981)Frit efter

Har arbejdet med følgende 1 TV serier:
Niels Klims underjordiske rejseEfter roman af