Povl Fredholm
Født: 10-10-1899 i Ny Holte
Død: 12-11-1973
Gravsted: Bregninge Kirkegård v/ Svendborg

Biografi
Povl Madsen Fredholm, malermester, der blev født i Ny Holte, men fra 1905 boede på Tåsinge, stiftede Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling, som blev hans livsværk. I de første 10 år var det hans private museum. Han fik rejst to gamle bygninger, baghuset til Fr. Juels Skole i Eskær og færgemændenes hus i Vemmenæs. Bygningerne blev snart fyldt med spændende minder fra Tåsinges søfart og fortid i det hele taget. Hans eget hjem i Bregninge kunne efterhånden ikke rumme mere - og det gav god luft, at han fik opført de to bygninger i Bregninge Bakker. En stor hær af frivillige fik bygningerne revet ned og genopført nøjagtig som de var i bakkerne. Igennem alle årene har frivillighed båret museet oppe, og sådan er det den dag i dag, da mange gode kræfter hæger om arven efter Povl Fredholm. Som årene gik, blev Povl Fredholm klar over, at der skulle flere bag museet. Enden blev, at han i 1968 skænkede det hele til Tåsinge. Forstået på den måde, at driften overgik til det nystiftede Tåsinge Museumslaug, som siden 1. januar 1968 stod med ansvaret for alle herlighederne.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Elvira Madigan (1967)Rådgiver