Hans Egede Schack
Født: 2-2-1820 i Sengeløse
Død: 20-7-1859
Gravsted: Tårnby Kirkegård (nedlagt) (lapd)

Biografi
Hans Egede Schack, politiker, embedsmand og forfatter, der var søn af pastor Nicolai Clausen Schack, var yngste dreng i en talrig søskendeflok. Han blev sendt på Borgerdydskolen på Christianshavn og påbegyndte efter studentereksamen i 1836 et jurastudium og blev cand.jur. i 1844. Han deltog frivilligt i krigen 1848 og blev underofficer. Samme år blev han valgt som medlem af Den grundlovgivende rigsforsamling og var fra 1850 til 1853 folketingsmedlem valgt i henholdsvis Præstø 2. kreds og Thisted 2. kreds. Efter Hans Egede Schacks udtrædelse af det politiske liv giftede han sig i 1854 med Fanny Vendela Armida Hebbe (født 1833), datter af den svenske forfatterinde Wendela Hebbe. Det var herefter hans litterære talent og interesser, der kom til udtryk. Ved juletid 1857 udkom romanen "Phantasterne", der blev brugt som inspiration i forbindelse med den danske spillefilm "Fantasterne". I 1856 blev Hans Egede Schack sekretær hos konseilspræsidenten, og i 1858 modtog han titel af Justitsraad. Han fik på finansloven i 1858 400 rigsdaler til en studierejse. Under denne rejse døde han ved badestedet Schlangenbad ved Frankfurt am Main i Tyskland. Lægerne kunne ikke angive anden årsag til den ikke engang 40-årige mands død end alderdom og udslidthed. Hans enke ægtede den 2. november 1861 direktør for udenrigsministeriet Peter Vedel. Hans Egede Schack var bl.a. bror til kvindesagsforkæmperne Marie Rovsing og Hansine Pauline Andræ.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Fantasterne (1967)Efter roman af