Tino Zidore


Har arbejdet med følgende 5 film:
Rich Kids (2007)Loader
Winnie og Karina går til filmen (2009)Digital image-tekniker
Alle for to (2013)IT-support, AV-supervisor
Tarok (2013)Teknisk support
Kolbøttefabrikken (2014)AV-supervisor