Walther Lehmann
Født: 26-8-1933 i Odense
Død: 27-7-2006
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Walther Lehmann, der var søn af Walther Lehmann og hustru Eva Amalie Lehmann, f. Løythe, blev nysproglig student i 1952. Walther Lehmann kom derefter i lære hos ekslibris- og skriftmesteren Christian Blæs­bjerg i Odense, hvor han var fra 1952 til 1956, og hvor arbejdsopgaverne var, at tegne emballage, mærkater og lysbilledreklamer til biograferne. Walther Lehmann interes­serede sig tidligt for tegnefilm og eksperi­mentere­de også med at lave sin egen tegnefilm. Allerede i 1951 havde han været i Holland, og her havde han opsøgt tegneren og tegnefilm­produ­centen Marten Toon­der, hvis navn han havde stiftet be­kendtskab med via dennes tegne­serie "Tom Puss". Herhjemme havde han i biograferne set rekla­me­tegnefilmen for Lykkeberg Hav­frue-Sild (1949) og desuden Henning Dahl Mikkelsens to Ferd'nand-film, Ferd'nand på fisketur (1944) og Ferd'nand på bjørnejagt (1945). I efteråret 1956 tog Lehmann til Køben­havn og begyndte at arbejde for Kaj Pindal. I 1957 fik han ansættelse som tegner hos Bent Barfod Film. Her tegnede han til at begynde med fortrinsvis for- og sluttek­ster til spille­film og de korte tegnefilm samt tekster og varemærker til de reklametegnefilm, der blev produceret hos Barfod. Sin første professionelle animationsop­gave fik Lehmann i 1957 på tegnefil­men "Forårs-Fred'rik". Han forlod Barfod Film i 1958 for at aftjene sin værnepligt og efter hjemsendelse i eftersommeren 1961 vendte han tilbage til sit erhverv som tegner og animator, men nu hoa Nordisk Tegnefilm. Siden arbejdede Walther Lehmann som free lancer.
Har arbejdet med følgende 1 tegnefilm:
Strit og Stumme (1987)Animator