Arne Hammelboe
Født: 24-6-1916 i København
Død: 25-4-2005
Gravsted: Sorø Ny Kirkegård (fællesgrav)

Billede af Arne Hammelboe
Biografi
Arne Harald Hammelboe vandt som stor dreng en dirigentkonkurrence. Han blev undervist af en række af datidens kendteste musikernavne og blev i 1935 kun 19 år gammel kapelmester ved Det Ny Teater i København. En overgang var han restaurantmusiker, men virkede fra 1942 som dirigent ved Statsradiofonien, hvorefter han 1945-1946 blev kapelmester på Det Kongelige Teater. Han drog derefter på studieophold i udlandet og blev ved tilbagekomsten knyttet til Odense byorkester og Odense Teater som 1. kapelmester. Han indspillede også musikken til en række film, bl.a. "Mød mig på Cassiopeia" med en stjernerække af populære kunstnere. I 1954 vendte han som kapelmester tilbage til Det Kongelige Teater og fik som en af sine første store opgaver den musikalske ledelse af operetten "Pinafore", der med Jørgen Reenberg i rollen som overadmiral, blev en gigantsucces. Arne Hammelboe var kapelmester på Det Kongelige Teater indtil 1973. Samtidig var han fra 1957 og til sin pensionering i 1986 lærer i orkesterspil og direktion ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og professor for orkesterskolen 1964-86. Tillige var han 1962-79 lærer i de samme discipliner ved Musikhögskolan i Malmö og han optrådte ofte som gæstedirigent i ind- og udland. I 35 år var han formand for Dansk Kapelmesterforening og fik i 1981 foreningens hæderspris, ligesom han i 1986 blev gjort til æresmedlem. Han sad i diverse inden- og udenlandske legat- og stipendiebestyrelser. Selv modtog han Politikens Kunstnerpris for 1945 og i 1997 Emil Reesens Mindelegat, ligesom der tilfaldt ham franske hædersbevisninger. Arne Hammelboe blev den 31. marts 1943 gift på Københavns Rådhus med sygeplejerske Oda Jespersen (17-11-1915 - 07-03-2010)


Har arbejdet med følgende 9 film:
Mit liv er musik (1944)Dirigent
Billet Mrk. (1946)Musikalsk ledelse
Lykke paa rejsen (1947)Musikalsk ledelse
Mød mig på Cassiopeia (1951)Musikalsk ledelse
Hejrenæs (1953)Musikindspilning
Det gælder livet (1953)Musikindspilning
Et eventyr om tre (1954)Musikindspilning
Blændværk (1955)Dirigent
Vi som går stjernevejen (1956)Dirigent

Har arbejdet med følgende 1 tegnefilm:
Alice i eventyrland (1951)Musikalsk ledelse