Theodor Christensen
Født: 6-4-1914 i Tveje Merløse sogn v/ Holbæk
Død: 2-9-1967
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - (nedlagt)

Biografi
Christen Johannes Theodor Gleerup Christensen (Gleerup senere tilføjet iflg. navneændring) var søn af kommunelærer Jens Peter Christensen og hustru Sofie Amalie Gleerup. Han blev student i 1932 og skrev efter et par års studier på Universitetet filmanmeldelser til Arbejderbladet sammen med vennen Karl Roos og de skrev i fællesskab bogen "Film". Efter teoretiske og æstetiske filmstudier begyndte han i slutningen af 1930erne at lave kortfilm hos Minerva Film, hvor han arbejdede i en årrække. Hans første film i 1938 var turistfilmen "Et hjørne af Sjælland". Året efter rejste han til London for at studere engelsk dokumentarfilm. Med hans første større arbejde Kampsax-filmen "Iran - det nye Persien" havde dokumentarfilmen fået sin pioner. Theodor Christensen var i 1940erne den vigtigste instruktør og teoretiker inden for dansk dokumentarfilm. Under krigen indtog han en førende stilling på dokumentarfilmens område. Han deltog i opbygningen af dansk dokumentarfilm og skabte i 1946 sit hovedværk "Det gælder din frihed". Blandt hans andre betydningsfulde dokumentarfilm var tog-filmen "Her er banerne", hans UNO-film "Grønt guld" om jordens træproduktion, "Enden på legen" med angreb på den professionelle sport og "Til husbehov" om boligbyggeriet. Efter besættelsen var han 1951-52 filmkronikør ved radioen og blev i 1952 ansat som audio-visual expert i Unescos filmafdeling i New York. Da han rejste til Cuba første gang var hans liv ren elendighed. Han fik ikke interessante opgaver herhjemme og mange mennesker undgik ham, fordi han efterhånden var blevet meget besværlig at arbejde sammen med. Det skyldtes ikke mindst et overdrevent alkohol-forbrug. Cuba blev Theodor Christensens kunstneriske og menneskelige redning. Fra 1962 til 1967 var Theodor Christensen i perioder ansat som lærer og kunstnerisk rådgiver ved det cubanske filminstitut ICAIC i Havanna og han var med til at etablere den lokale filmskole. I 1965 havde han filmundervisning i dansk TV og fra 1966 til sin død var han lærer og skolerådsmedlem ved Den danske Filmskole. Theodor Christensen skrev en lang række artikler og holdt foredrag om filmproduktion. Theodor Christensen fik tre børn, men et af børnene, en søn, druknede i Københavns Havn, og han og hustruen diskuterede forbitret hvem der skulle have passet på ham og hvis skyld det var. Theodor Christensen blev den 1. december 1941 gift på Københavns Rådhus med sekretær Tove Boisen, født Hebo (f. 09-02-1916)


Har arbejdet med følgende 2 film:
Jens Langkniv (1940)Drejebog
Det gælder din frihed (1946)Instruktion, Klip, Manuskript