Søvang badebro

2791 Dragør

I 1918 allerede inden afslutning af 1. verdenskrig blev der udstykket 350 grunde på Sydamager. Området blev kaldt Søvang og ved udstykningen var der givet tilladelse både til opførelse af sommerhuse såvel helårshuse. Indtil 1950 uudviklede området sig langsomt. Det var fortsat typisk sommerhusområde med kun omkring 20 fastboende familier. Fra 1950 til 1976 var det kun tilladt at opføre sommerhuse. Efter området blev kloakeret i midten af halvfjerdserne er mange sommerhuse forsvundet og erstattet af store flotte villaer. Området, der ligger helt ud til kysten, er blevet særdeles eftertragtet. Grundejerforeningen blev stiftet i 1918 og i 1928 opsatte foreningens kasserer den første badebro. En kortere bådebro blev opsat senere. Badebroen har siden haft forskellige udformninger. Nu er det Søvang Badebros Venner, der står for opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af badebroen. Broen er 2 gange blevet "verdensberømt". Først gang i 1953, hvor Saga-film optog en del scener til filmen "Ved Kongelunden", og anden gang i 1998, hvor broen blev optaget i Guinness Rekordbog, som Danmarks længste badebro. Filmoptagelserne i sommeren 1953 med Dirch Passer og Ove Sprogøe blev overvåget af de lokale. Netop det år var der på broen opsat en lille kiosk, og mange Søvangensere har nikket genkendende, når de har set filmen. Flere fra Søvang har fortalt, at de blev inviteret med til en forestilling i Sagabiografen på Vesterbrogade. Badebroen er lang, bl.a. fordi der er ret lavvandet på sydkysten af Amager. En del optagelser, hvor skuespillerne skulle falde i vandet, måtte derfor optages på Dragør Søbad. Søvang er beskrevet i 3 bøger i tekst og billeder.
Dines Bogø

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Ved Kongelunden (1953)