Holmegaard Gods
Rødebrovej 2
4684 Holmegaard

Holmegaards hovedbygning blev opført i 1635 af daværende ejer Claus Olufsen Daa. Den består af et trefløjet bindingsværkanlæg, hvis stil kan forbindes til andet bindingsværksarbejde i bl.a. Køge og Næstved. Siden 1801 har slægten Danneskiold-Samsøe/Danneskiold været i besiddelse af Holmegaard, der i 2013 ejes af Christian Ivar Schou Danneskiold Lassen. Holmegaard Glasværk blev grundlagt ved herregården Holmegaard i 1825 af enken Johanne Valentina Danneskiold-Samsøe, som ved værkets grundlæggelse opfyldte sin afdøde mand, Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes, ønske.

(Kilde: www.danskeherregaarde.dk)


Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Gøngehøvdingen