Bovbjerg Badehotel
Vesterhavsgade 2, Bovbjerg
7620 Lemvig

Bovbjerg Badehotel (nedrevet)

Ved Bovbjerg mødes det grønne bølgende landskab med havets vidtstrakte flade, adskilt af høje stejle, gule skrænter. Lyset, himlen og havet skifter farve og væsen fra øjeblik til øjeblik. Husene i Ferring By ligger som små byggeklodser mellem to karakterfulde bygninger, der strammer konturerne op - Ferring Kirke og Bovbjerg Fyr.

Her købte den unge kunstmaler Kristen Bjerre i 1891 den gamle strandfogedgård “Vester Ferring” for at ernære sig og sin kone Petrine som kromand. Da havet hvert år gnavede af skrænten, måtte han flytte sin virksomhed, og i 1901 byggede han Bovbjerg Badehotel. I 1905 blev det udvidet med et tårn og en sal. Kristen Bjerre drev hotellet indtil 1936, hvor hans søn overtog det.

På badehotellet kom det bedre borgerskab for at nyde den friske luft og havbadene, handelsrejsende overnattede på ture rundt i Vestjylland, og om vinteren kom der folk, der var engageret i ophugning og salg af strandede skibe. Men det vigtigste publikum for Kristen Bjerre var hans kolleger og venner fra kunstens verden. Her mødtes digtere som Thøger Larsen, Jeppe Aakjær, Johan Skjoldborg, Johs. Buchholtz, Viggo Stuckenberg, Valdemar Rørdam og Nis Petersen med malere som Niels Bjerre, Eigil Petersen, Jens Vige og Michael Sørensen. De digtede, tegnede og malede og gav sig tid til muntert samvær.

I 1983 blev hotellet revet ned, og dermed forsvandt et væsentligt minde om kunstnerlivet på Lemvigegnen.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Ofelia kommer til byen (1985)