Ågerup Kirke
Ågerupvej 34A, Ågerup,
4000 Roskilde

Den oprindelige romanske kirke var opført af kampesten. Af den er kun skibet tilbage. Det oprindelige romanske kor blev erstattet af en østforlængelse i samme bredde som skibet omkring år 1500. Østforlængelsen indeholder kor og sakristi. Tårnet er fra 1400 tallets første del. Våbenhuset fra 1300 tallet er kirkens ældste tilbygning. Døbefonten af granit er romansk og er en variant af Roskildetypen. Efter reformationen kom kirken i kongens eje og den lå under Roskildegård. I 1759 erhverves kirken af justitsråd E Fallesen Østrupgård. I slutningen af 1800 tallet hørte den under Edelgave, og her blev den, til den overgik til selveje i 1908.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Oh Happy Day (2004)