Smørum Kirke
Kirkevangen 4
2765 Smørum

Smørum kirke ligger Kirkevangen 4 i den østlige udkant af landsbyen Smørumovre ca. 20 km NV for Københavns centrum.

Den oprindelige romanske kirke menes bygget omkring 1170.

Den bestod af skib og et mindre kor. Den var opført af råt tilhugne kampesten. Ifølge sagnet vedtog man på Isøre tinge at indføre kristendommen i Smørum. Man samlede sten på marken til byggeriet og udvalgte en grund mellem Hove og Smørumovre. Men hvad man byggede om dagen, blev revet ned om natten af onde kræfter. Derfor flyttede man kirkebyggeriet til den nuværende plads. Det nuværende skibs langmure stammer fra den oprindelige kirke. I 1396 blev tårnet opført og formodentlig samtidigt blev det oprindelige kor nedrevet og det udvidede kor tilføjet. Tårnet og det nuværende kor er opført i munkesten samt kvadere i faksekalk og skånsk sandsten. Ifølge legenden er tårnet blevet opført af nedrivningsmateriale fra Ledøje Kirkes borg.
Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Dyrlægens plejebørn (1968)
Giv Gud en chance om søndagen (1970)