Blovstrød Kirke og Kirkegård
Kærvej 20
3450 Allerød


Blovstrød Kirke ligger sydligt i byens gamle del på en lille bakke med fald til alle sider. Den del af kirken, der udgør skibet og koret, er i sin oprindelse antagelig fra sidste halvdel af den "Romanske tid" (ca. 1050 - 1250). I sidste halvdel af 1000-tallet kom teglbrændingens kunst fra Lombardiet til Danmark, og med den fik man et lettere materiale at arbejde med, hvorfor det må antages, at skibet og koret, der er bygget af kampesten, må være opført noget før år 1200. Omkring 1500 opførtes tårnet ved skibets vestgavl. Tårnet står på en fod af kampesten, som kan stamme fra skibets og korets taggavle, der samtig blev nedrevet og genopført i munkesten. Tårnets gavle er ommuret 1805 og muligvis på ny i 1843, da tagværket blev udskiftet. Våbenhuset menes opført efter 1550. I årene 1840-1880 gennemgår kirken en omfattende restaurering, hvor bl.a. skibets og korets taggavle ommures med tegl, medens det meget brøstfældige sydøsthjørne og en del af sydsiden af skibet skalmures med større kløvesten end den øvrige del af bygningen. Kirken får omkring 1874 rundbuede jernvinduer i skib og kor. Altertavlen er fra 1846 og er malet af den mindre kendte guldaldermaler Th. Wegener. Billedet forestiller Jesu tilgivelse af kvinden, der er grebet i hor og derfor står til at skulle stenes. Udsnittet viser to mænd, der går ud af billedet, eftertænksomt vredt og skulende tilbage, utilfredse med tilgivelsen af kvinden.


Billede nr. 3 viser den del af kirkegården, hvor man havde gravet en grav til brug ved filmoptagelserne vedrørende filmen "Kvinden i buret".

Foto Copyright : www.danske-kirker.dkDenne lokation er blevet brugt i følgende film
Lise kommer til byen (1947)
Kvinden i buret (2013)