Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirkevej 8
2700 Brønshøj

BRØNSHØJ KIRKE


Brønshøj kirke er grundlagt af biskop Absalon (1128-1201), der grundlage København. Af et pavebrev fra 1186 fremgår, at Valdemar den Store havde skænket Absalon Landsbyen Havn med borgen samt en mængde jordegods fra Nærum i nord over Brønshøj til Tårnby på Amager.

Skønt Absalon senere alene var ærkebiskop i Lund og ikke længre Sjællands biskop, fik han i 1192 pavens tilladelse til fortsat at kalde præster til Brønshøj Kirke, hvilket viser hans nære tilknytning hertil.

Svenskekrigene 1658-60
Under belejringen af København opslog den svenske konge, Karl Gustav X, sin store lejer i Brønshøj. Kirken blev omdannet til våbenarsenal og ammunitionslager. Den led deg ikke mere skade, end at den med nyt inventar kunne tages i brug igen efter krigens afslutning.

Besat af englænderne
I 1807 blev kirken atter indtaget, denne gang af engelske tropper, der benyttede kirkens tårn som udkikspost for artilleriet (Soklen på Brønshøj Kirke ligger på højde med spidsen af Rundetårn, så der var god udsigt over København). De skånede dog ikke alene bygningen, men også inventaret.

I 1984 fejredes kirkens 800 års jubilæum.

Den oprindelige kirke bestod kun af skib og kor, opført i kridtkvadre fra Stevns Klint. Disse sten var et lettilgængeligt byggemateriale, og man kunne med dem efterligne byggeteknikken i tidens "nye" materiale: de brændte munkesten. Kort efter gik man dog i Danmark over til de brændte sten, hvilket giver mulighed for at datere kirken ret nøje.


I filmen "Max Pinlig" foregår en afsluttende og rørende scene med smuk solosang af en kriminel (Rasmus Bjerg) foregår i Brønshøj kirke.

Ifølge "Dansk Stumfilm" af Marguerite Engberg, bind II side 547 ses Brønshøj Kirke i filmen "Den flyvende Cirkus" fra 1912.


Kilde: (Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev - "Nyt fra Lokalhistorien" nr. 96 - artikel af Helge Baun Sørensen)

Kilde: Vedr. "Zappa" og "Max Pinlig": Peter Ulstrup.

Brønshøj Kirke blev brugt som lokation i tv-serien "Carmen Curlers" 1. sæson.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Min søsters børn på bryllupsrejse (1967)
Max pinlig (2008)
Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Carmen Curlers