Christiansborg Slot
Prins Jørgens Gård
1468 København K

Christiansborg Slot

Christiansborg Slot på den lille ø Slotsholmen rummer både Folketinget, Højesteret og Statsministeriet. Desuden står dele af slottet til rådighed for Kongehuset.

De Kongelige Repræsentationslokaler omfatter blandt andet Tårnsalen og den ovale Tronsal, hvor udenlandske ambassadører modtages af Dronningen.

Fra Tronsalen er der udgang til balkonen, hvorfra proklameringen af de danske monarker finder sted.


Oprindeligt var Christiansborg Slot tænkt som bolig for kongefamilien. Kong Christian 6. beordrede i 1731 det ellers forholdsvis nylig genopførte Københavns Slot nedbrudt, så der kunne bygges et helt nyt kongeslot. Det nuværende Christiansborg Slot er det tredje i rækken med dette navn. Opførelsen af det første Christiansborg Slot blev påbegyndt i 1733 og strakte sig helt frem til 1766, hvor sidste hånd blev lagt på den prægtige riddersal. Allerede i 1740 var hoffet flyttet ind, selvom slottet langtfra var færdigbygget. Udover selve slottet var der også en slotskirke og en ridebane. I forbindelse med byggeriet blev der ikke sparet på noget, når det gjaldt udsmykningen. De 348 værelser var overdådigt udstyret, og fra Frankrig havde arkitekter og ingeniører bl.a. hentet kaminbilleder og dørstykker. Desværre havde bygherrene ikke ofret brandsikkerheden samme opmærksomhed som udsmykningen. Af æstetiske grunde var trækrør og varmekanaler gemt bag panelet. En brand var faretruende tæt på allerede i december 1774, men bygningsdirektionen kunne ikke finde en løsning på problemet. Det var efterhånden klart, at det ikke var et spørgsmål om hvorvidt, men hvornår der ville udbryde brand. Katastrofen indtraf den 26. februar 1794, hvor en brand lagde slottet og slotskirken i ruiner, mens ridebanen slap nådigt. Nu kunne nan tro, at man var blevet klog af skade og havde brandsikret det nye slot, der stod færdigt i 1828, men det var ingenlunde tilfældet. Den 3. oktober 1884 nedbrændte således det andet Christiansborg Slot. Denne gang overlevede slotskirken dog flammehavet. Opførelsen af det nuværende Christiansborg Slot blev påbegyndt i 1906. På dette tidspunkt var enevælden blevet afskaffet i Danmark, og det var derfor Rigsdagen (Folketinget og Landstinget), der stod for genopførelsen. Som en konsekvens af de nye tider fik både kongen og folkestyret lokaler i den nye bygning. Kongefamilien blev boende i deres "midlertidige" bolig på Amalienborg Slot, men regenten fik råderet over de kongelige rum på Christiansborg Slot, som i dag bruges til repræsentative formål. Både Folketinget og Landstinget havde til huse i Christiansborg Slot, indtil Landstingets afskaffelse i 1953, men Folketinget holder stadig til på Christiansborg Slot, der også huser bl.a. Statsministeriet.


Kilde Danmarkshistoriens steder.

I filmen "Fængslende feriedage" venter Henry Villand Møller på en taxi, og det gør han på helle-anlægget ved Slotsholmsgade, lige ud for Christiansborg i København.

Før han tager til afsoning i Maribo, afleverer han sin kone på hendes arbejde. Stedet er Rigsdagsgården på Christiansborg i København. Og døren hans kone går ind ad, fører ind til Proviantpassagen. Herefter kører Henry ud på den anden side af porten til Rigsdagsgården, og parkerer bilen på parkeringspladsen ud til Slotsholmsgade.

I filmen "Mig og min lillebror" kigger de to brødre på statuen af Kong Frederik d. 7, på Christiansborgs Slotsplads ved Vindebrogade. Statuen er lavet af Herman Wilhelm og Wilhelm Bissen, til minde om kongen der afgav sin magt til folkestyret og gav grundloven til danskerne i 1849.

TV-serien "Borgen" er for størstedelen optaget på Christiansborg Slot. Scenerne fra avisen Expres er dog lavet i et studie i DR-byen.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Op med lille Martha (1946)
Dorte (1951)
Ved Kongelunden (1953)
Kispus (1956)
Eventyrrejsen (1960)
En ven i bolignøden (1965)
Mig og min lillebror (1967)
Min søsters børn vælter byen (1968)
Mig og min lillebror og Bølle (1969)
Hovedjægerne (1971)
Rektor på sengekanten (1972)
På´en igen Amalie (1973)
Olsen-bandens sidste bedrifter (1974)
Olsen-banden derud a' (1977)
Fængslende feriedage (1978)
Attentat (1980)
Olsen-banden over alle bjerge (1981)
Pyrus på pletten (2000)
Kongekabale (2004)
Max pinlig på Roskilde (2012)
En kongelig affære (2012)
Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Forbrydelsen
Forbrydelsen II
Borgen