Rosenborg Slot
Øster Voldgade 4A
1350 København K

Selvom Rosenborg har tilhørt mange danske konger, så identificeres det primært med bygherren Christian 4. Kongen havde sat arbejdet i gang i 1606 efter at have opkøbt en række private haver uden for Østervold. Med afslutningen på Kalmar-krigen fik han en stor svensk krigsskadeserstatning, der sammen med øresundstolden gjorde ham i stand til at opprioritere planerne og arbejdet betydeligt. Størstedelen af slottet stod derfor færdigt i 1617, og kongen, der ikke brød sig om Københavns Slot, tog næsten permanent ophold i de nye bygninger sammen med sin hustru Kirsten Munk, og mange af parrets børn. Bl.a. blev den senere så omtalte prinsesse Leonora Christine født på Rosenborg (i 1621). Den ægteskabelige lykke forsvandt dog, da Kirsten Munk i 1626 besøgte kongen i hans feltlejr under det ulyksalige tyske felttog. For her forelskede hun sig i den tyske rigsgreve Otto Ludwig af Salm. Affæren mellem de to udspillede sig også på Rosenborg, og da kongen til sidst smed Kirsten Munk på porten, blev lystslottet også rammen om det drikkeri og de udskejelser, som han søgte at dulme sorgen med. Under en af disse fester i 1632 faldt Christian og hans svigersøn, Københavns statholder Frands Rantzau, i voldgraven, og mens kongen blev reddet, druknede statholderen. I starten af 1648 vendte en syg Christian 4. for sidste gang tilbage til Rosenborg slot, og mens Leonora Christine og hendes ægtemand Corfitz Ulfeldt, huserede omkring sygelejet i et forsøg på at bevare deres magtposition på bekostning af tronfølger Frederik 3. sov kongen omsider ind den 28.2. I dag er Rosenborg Slot kulturhistorisk museum, og det er her kronjuvelerne opbevares og udstilles.


Kilde: Danmarkshistoriens steder

Rosenborg Slot er lokation i filmen "Olsen-banden går i krig" på "Den sorte Barons" sightseeingtur.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Med fuld musik (1933)
Mens sagføreren sover (1945)
Palle alene i verden (1949)
Dorte (1951)
Krudt og klunker (1958)
Gøngehøvdingen (1961)
På´en igen Amalie (1973)
Mafiaen - det er osse mig (1974)
Olsen-banden går i krig (1978)
Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Gøngehøvdingen