Farum Kaserne
Regimentsvej 6
3520 Farum

FARUM KASSERNE


Farum Kaserne husede tidligere Sjællandske Ingeniørregiment samt Hærens Ingeniør- og ABC-skole. I slutningen af 80'erne flyttede Sjællandske Trænregiment og Militærpolitiet også til kasernen. Ingeniørregimentet flyttede senere til Skive kaserne. Den kendte "rulle-marie", bomberobot, hørte fra medio 70'erne til på Farum Kaserne, men flyttede siden til Kalvebod. Farum Kaserne er i dag nedlagt og solgt.

Øverste billede er et kig gennem hovedvagten og ind på kasernens område.

Midterste billede er fra Motorpuljens motorgård. Der hvor der skilles jeep i "Majorens Oppasser".

Nederste billede er af bygning 13, som var der hvor Dirch Passer udviste sin specielle form for eksercits i "Majorens Oppasser".

Fotograf: Kurt Mogensen

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Reptilicus (1961)
Majorens oppasser (1964)
Slå først, Frede (1965)