Høgholt Hovedgård, Sindal
Hørmestedvej 130
9870 Sindal

Høgholt blev først en herregård i starten af det 17. århundrede. Høgholts hovedbygning er opført i midten af det 16. århundrede. Midt for hovedfløjen er der senere opført et højt, rundt tårn i røde sten.
(Kilde: www.danskeherregaarde.dk)


Det gamle, men ret beskedne herresæde Høgholt tilhørte siden midten af 1300-tallet Vendsyssels førende adelsslægt Banner af Asdal. Bygherren Gregers Ulfstand kom således i besiddelse af Høgholt ved sit giftermål med Karen Eriksdatter Banner. Omkring 1570 lod han det nuværende anlæg opføre på et kvadratisk voldsted. Det består af tre fløje, hvor nordfløjen med tilhørende indgangstårn er hovedfløjen. Bygningen blev opført i bindingsværk med udkraget øvre etage og korte udløberfløje, hvoraf den østlige er opbygget fra grunden i 1662. I 1880erne blev bindingsværket erstattet me skal- og grundmur, således at bygningen nu fremstår som et historisk inspireret 1800 tals anlæg med regelmæssigt anbragte vinduer under et rødt tegltag. Det runde tårn i røde mursten med en kobbertækket spirhætte er mest af alt et resultat af Fr. Uldalls genopbygning 1889.
(KILDE: POLITIKEN "DANMARKS SLOTTE OG HERREGÅRDE".)Høgholt ved Sindal i Nordjylland illuderer det ene af SS-desertørerne Bertels barndomshjem i filmen "Forræderne".Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Forræderne (1983)