Nærum Gadekær

2850 Nærum

Nærum Gadekær er et grønt åbent areal, der hører til børnehjemmet Nærumgård. Området har stor betydning for byen, da det var omkring gadekæret, at byen udviklede sig. Derudover lyder fortællingen, at Absalons forsvarsanlæg engang lå her.

Området består af søen med en lille ø, den omkringliggende grussti og græsfladen med enkelte træer på skråningen mod Rundforbivej.

I den sydlige ende af arealet står et mindesmærke for komponisten I.P. E. Hartmann, der i slutningen af 1800-tallet havde sit sommeropholdssted i et nu nedrevet hus ved gadekæret. Monumentet er et af de ”Talende monumenter” i kommunen og er forsynet med audioguide, der ved et telefonopkald fortæller historien om Hartmann.

Området rummer flere store træer, der kan give skygge på en varm sommerdag. Udsigten til kirken, Hartmanns Plads og Nærumgård er også med til at give stedet karakter.

Stierne rundt om søen er grusbelagte og der er belysning langs stien.


Annelise Hovmand fortæller i bogen "Os fra Nærum" at scenerne med det store hav og Kulsoen, der blev smidt ud på en isflage blev filmet ved Nærum gadekær. Isflagerne havde man lavet af flamingo.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Dronningens vagtmester (1963)