Esrum sø

3230 Græsted

Esrum sø er Danmarks næststørste sø med i alt 1.730 hektar vandareal. Langs vestsiden ligger Grib Skov og ved østsiden et åbent kuperet terræn med bilveje, der i søens nordøstlige hjørne løber helt ned til vandkanten. Mange steder er der prægtig udsigt, bedst fra Harreshøj. Den indtil 21 meter dybe sø er meget fiskerig, navnlig på ål, og den lille by Sørup ved søens sydøstende er sikkert opstået som et fiskersamfund. I søens modsatte ende har vel munkene på Esrom Kloster haft deres fiskedræt. Klosterets jorder, der strakte sig ned langs Esrum Sø, bortsolgtes efter reformationen. Siden erhvervede Christian 5. en gård ved navn Østrup på østsiden, dér hvor Fredensborg Slot nu ligger med sit storslåede parkanlæg. Som en mørk og rugende kontrast set fra østsidens lyse og luftige omgivelser ligger Grib Skov. Den strækker sig fra Esrom Kloster og til Nødebo med en 4-5 kilometer lang vandrevej langs søbredden. Ikke mindst fra denne side er der lejlighed til at iagttage et rigt fugleliv.


Kilde: Lademanns Rejseleksikon Danmark

Den er Danmarks næststørste sø - men er ikke desto mindre den sø i Danmark, der indeholder mest vand - imponerende 233 millioner kubikmeter.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Don Olsen kommer til byen (1964)
Kys til højre og venstre (1969)
Brand-Børge rykker ud (1976)