Frederiksborg Slot

3400 Hillerød

Frederiksborg Slot var kongemagtens pragtslot i Hillerød og stedet, hvor Danmarks sidste kroning fandt sted i 1839. Det første slot på stedet var den befæstede borg Hillerødsholm. I 1560 overtog Frederik 2. slottet fra Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøje. Herefter omdøbte den jagtglade konge stedet til Frederiksborg Slot. I de følgende år blev slottet udvidet og i 1599 nedrev Christian 4. det gamle Hillerødsholm og opførte et barokslot, sandsynligvis tegnet af den kendte arkitekt Hans van Steenwinckel. Slottet symboliserede kongens ønske om at være enevældig monark med talrige statuer af Cæsar, Alexander den Store og ikke mindst det pragtfulde Neptun-springvand, der hylder kongen som havenes hersker. I 1720 sluttede Danmark og Sverige, der begge var udmattede som følge af Store Nordiske Krig (1700-21), fred på Frederiksborg Slot. Selvom Danmark ikke vandt krigen, var Sverige den store taber og blev pålagt ganske hårde betingelser i form af krigsskadeerstatning, fremtidig øresundstold og afståelsen af de gottorpske dele af Slesvig. Faktisk var Danmarks position stærk nok til at kræve Skåne tilbage, men de europæiske stormagter kunne ikke acceptere en dansk dominans ved Øresund, og de gamle danske lande måtte endegyldigt opgives. Ikke desto mindre satte freden en stopper for næsten hundrede års dansk underlegenhed i forhold til Sverige. Da kroningen af Danmarks sidste enevældige monark Christian 8. havde fundet sted i 1839, mistede Frederiksborg Slot sin betydning, og en voldsom brand i 1859 var lige ved at ødelægge hele slottet. Der gik rygter om, at branden skyldtes Frederik 7's hustru, grevinde Danner, uden at disse er blevet bekræftet. En indsamling blev iværksat efter branden, og under ledelse af arkitekten Ferdinand Meldahl og brygger J.C. Jacobsen fra Carlsberg blev slottet hurtigt genopbygget. Ideen var at skabe et nationalhistorisk museum med historiske malerier, der skulle hævde den danske stolthed efter tabet af Sønderjylland i 1864. I 1878 blev museet oprettet som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet. Frederiksborg Slot stod færdigrestaureret i 1882 og blev straks inddraget til museets brug.

Kilde: Danmarkshistoriens steder.

Stumfilmen "Rosen" fra 1907 blev bl.a. optaget i parterrehaven ved Frederiksborg Slot (Kilde: "Dansk Stumfilm" af Marguerite Engberg, bind 1, side 96 og 97. Samme sted fremgår at Carl Th. Dreyer 15 år senere optog udebilleder samme sted til "Der var engang".Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Sol over Danmark (1936)
Der var engang (1966)
Hopla på sengekanten (1976)
Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Bryggeren
Denne lokation er blevet brugt i følgende julekalendere
Tidsrejsen (2014,2021)