Stubbergård Sø

7830 Vinderup

Stubbergård Sø er en ca. 150 hektar stor sø beliggende syd for Flyndersø, sydøst for Vinderup, nord for Haderup, i den vestlige del af Midtjylland. Ved østsiden af søen ligger ruinen af Stubber Kloster. Stubbergård Sø er præget af iltsvind, da den især gennem sit tilløb fra Sønderstrømmen får tilført store mængder organisk stof. Søen var tidligere omgivet af heder og overdrev, der nu for en stor del er dyrket eller tilplantet. Ved nogle kildevæld ved søens sydøstlige bred findes flere sjældne mosser og blomsterplanter.
Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Bejleren - en jysk røverhistorie (1975)