Hee Kirke
I C Christensens Vej 15, Hee
6950 Ringkøbing


Hee Kirke, der er beliggende nord for Ringkøbing, består af kor og skib med senere tilbygninger på sydsiden.

Det var oprindelig en herredskirke. Kirken er opbygget i kraftige granitkvadre. Farvespillet i stenene spænder fra grå til rødt. Den romanske stil leder tanken hen på Ribe Domkirke. Tårnet er tilføjet i 1200-tallet, efter en nedstyrtning genopbygget i mursten 1721.

Stolestaderne er fra 1600-tallet, af disse er herskabsstolene påført adelsvåben for slægterne Skram og Krag.

På altertavle samt prædikestol er billedskærerarbejde, ligeledes fra 1600-tallet. I altertavlens midterfelt er et billede af nadveren.


Foto: www.danske-kirker.dk

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Ordet (1955)