Ferring Kirke
Transvej 17
7620 Lemvig


Den lille romanske kirke ligger ved Bovbjerg klint et par hundrede meter fra Vesterhavet.
Det sengotiske tårn har gavle, som efter nordvestjysk skik vender nord / syd i et forsøg på at få den stride vind til at glide lettere hen over taget uden at volde skade. I kirkens indre ses romanske kalkmalerier på nordvæggen og en lille altertavle i renæssancestil med maleri af Poul Steffensen.


Foto: www.danske-kirker.dk

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Ofelia kommer til byen (1985)