Hjørring gamle Rådhus
Torvet 6
9800 Hjørring

Det gamle rådhus på Torvet i Hjørring blev bygget i 1834, men det var ikke det første rådhus på stedet. Faktisk har der ligget rådhuse på Torvet siden omkring 1600, hvor det første, kendte rådhus i Hjørring blev opført. Det lå på byens torv, lidt nord for det nuværende ”gamle rådhus”. Der er kun sparsomme oplysninger om dette hus, men der var med al sandsynlighed tale om et lille bindingsværkshus med tegltag, som ikke havde andre funktioner end som rådstue. 1790 blev der opført et nyt rådhus på fundamentet fra det gamle. Også her kniber det med detaljerede oplysninger, men man véd dog, at dette hus var af rødmalet bindingsværk. Det var i én etage med jordkælder, og det var udstyret med en stentrappe med egetræsgelænder. Dette rådhus fungerede både som råd-, ting- og arresthus, men rummede ikke bolig til arrestforvareren. En del af arresterne var mørke, fugtige, kolde huller under jorden. I perioden 1831-1834 blev så det nuværende ”gamle rådhus” opført, lidt syd for det tidligere. Kongen havde tidligere ved besøg i byen kommenteret den faldefærdige gamle rådstuebygning, og i 1831 tillod amtmanden, at man påbegyndte byggeriet af et nyt rådhus. Byggeriet, hvoraf ca. en femtedel blev finansieret af byen og resten af Børglum og Vennebjerg Herreder, blev sat i gang uden tilladelse fra Kancelliet, som først opdagede byggeriet efter rådhusets indvielse. Det medførte nogle bebrejdelser til amtmanden, men rådhuset fik heldigvis lov at blive stående. Der er tale om en senklassicistisk bygning i én etage med høj kælder og et stort monumentalt frontparti. I stueetagen var der to tingstuer, en rådstuesal og en gang, mens kælderen var udstyret med 11 arrester samt bolig til arrestforvareren og plads til byens brandsprøjte. Rådhuset fungerede desuden som fest– og mødesal for byens borgere. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev der opført en stor, moderne betonbygning, Codanhus, i Hjørrings centrum. Bygningen som fremover skulle rumme den nye storkommunes administration blev taget i brug i 1971. Det gamle rådhus på Torvet blev dog ikke overflødigt, idet der bl.a. stadig holdes byrådsmøder og udføres borgerlige vielser her.


Kilde: Vendsyssel Historiske Museum & Historisk Arkiv.


Efter at kong Frederik d. 6. i forbindelse med kongebesøg i byen både i 1824 og 1828
havde kritiseret rådhusets tilstand, besluttede daværende amtmand Jens Andreas Gråh
at opføre et nyt. Byggeriet blev herefter igangsat, og på kongens fødselsdag d. 28. januar
1834, blev det nye rådhus indviet.

Kilde: Tekst: Knud Soele Jessen

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Hjælp - Min datter vil giftes (1993)