Højsager Mølle
Højsagervej 8
3480 Fredensborg

Højsager Mølle

Højsager Mølle er opført i 1870 som kornmølle, og der blev endvidre drevet foderstof- og købmandshandel.
I 1926 blev der installeret motor i møllen. I 1953 blev filmen "Den gamle mølle på Mols" optaget i og omkring møllen. Efter at mølledriften var indstillet, blev møllen i 1973 overtaget af "Selskabet til bevaring af gamle bugninger i Fredensborg og Omegn".
Herefter begyndte en istandsættelse af møllen og denne fortsatte efter at Fredensborg-Humlebæk Kommune i 1978 havde overtaget møllen.
Endelig genindviedes møllen i 1985, og i dag anvendes den som museumsmølle.
Af bevaret mølleinventar kan nævnes to skråkværne, forlagstøj med kværntræk samt en spidsemaskine.
Møllen er godt vedligeholdt. Undermøllen er opført i kampesten og grundmur. Overmøllen er opført i træ og beklædt med pap og spån og hatten er opført i træ og beklædt med pap. Møllen har jordomgang. Vingerne er sejlførende.
Møllen ejes af Fredensborg - Humlebæk kommune.
Møllen drives af en lille frivillig møllegruppe og bruges til særlige arrangementer.

Øverste billede set fra sydsiden
Nederste billede set fra nordsiden

Foto: Bent - danskefilm.dk

Kildetekst.: Møllebygninger i Danmark

I filmen "Det støver stadig" holdes embedsmand Tim Feddersen (Karl Stegger) fanget i møllen under en hjemmeværnsøvelse.

Højsager Mølle ses i to korte klip i filmen "Rekrut 67 Petersen".

I filmen "Frøken Nitouche" kører Dirch Passer på væltepeter på Højsagervej og Højsager Mølle ses i baggrunden over hans højre skulder. Stedet er i dag bevokset med træer og buske og kan næsten ikke genkendes fra filmen.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Rekrut 67 Petersen (1952)
Den gamle mølle paa Mols (1953)
Det støver stadig (1962)
Frøken Nitouche (1963)