Kornerup Kirke

4000 Roskilde

KORNERUP KIRKE

Kirken, der var viet til S. Andreas, var tideligere Anneks til Svogerslev, men blev sidenhen selv hovedkirke. Bygningen, der er en af landets mindste, er formodentlig, som den stedlige tradition også vil vide, opført som Herregårdskapel til Kornerupgård, der med hele sognet i det sidste århundrede før reformationen ejedes af Roskilde Vor Frue Kloster og muligvis har hørt under dette fra langt ældre tid, idet et pavebrev af 1257 nævner Kornerup blandt Klostrets Sædegårde.
Kornerup var et Len, såvel under klostret som efter reformationen under Kronen, og den sidste Lensmand var den kgl. Jægermester Adam Normand. Siden hørte Kornerup under Roskildegård, men blev 1673 udlagt til Rentemester Henrik Müller, som også fik Patronatsretten til kirken. Siden fulgte kirken med Kornerupgård, indtil begge i 1745 blev købt af Johan Ludvig Holstein til Lejregård og det følgende år inkorporreret i grevskabet Ledreborg. Herunder hørte kirken, indtil den overgik til selveje 7 april 1910.

Efter en tradition fra 1700-tallet skal kirken oprindelig have været et kapel, som en ejer af Kornerupgård havde ladet indrette til sin egen bekvemmelighed. Sidst i 1800-tallet fortalte en gammel mand, at han havde læst i en beskrivelse af Kornerup, at der i gammel tid ikke fantes nogen præstegård i sognet, og at der kun blev prædiket i kirken ved højtiderne

Kilde: DANMARKS KIRKER bind 2 udgivet af Nationalmusæet.

Beliggenhed: Kornerup - Sømme Herred - mellem Svogerslev og Gevninge vest for Roskilde.


Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Præsten i Vejlby - 1931 (1931)