Odense Folketeater

Beskrivelse
Odense Sommertheater åbnede 1895 i en karakteristisk teaterbygning i schweizerstil i Ny Vestergade med 476 pladser. Det er mest kendt for at det var her vekselsangen "Sejle op ad Aaen" blev lanceret. Teatret gik fallit året efter og blev genåbnet som Odense Folketheater i 1896, hvor der blev spillet revyer, operetter og folkekomedier. I 1934 blev en tilstødende restaurant, Rosenhaven, indrettet til solist- og artistoptræden. I 1944 beslaglagde tyskerne huset, som først genåbnede i 1948, men som biograf. Den lukkede 1952, og i 1976 genåbnede stedet som teaterhus med teatergruppen Banden, som spillede der indtil 1991. Efter gennemgribende renovering 1995-97 af hele komplekset lod kommunen det indrette til teaterdrift under navnet Teaterhuset.

Fra Flakhaven til Fruens Bøge (1895)
Oluf Bagers By (1903)
Vore egne Japanesere (1904)
2 Alen af et stykke (1905)
Den uartige dreng (1906)
Odense Revolution (1910)
Sommermenuen (1911)
Fra Odense til Bosperus (1912)
Sommerrevyen 1913 (1913)
Det er dejligt at være lidt skør (1914)
Flugten til Månen (1915)
Nu har vi den igen (1915)
Lykkepers Eventyr (1916)
På kryds og tværs (1917)
September revyen (1918)
Har De set? (1918)
Knud den heldige el. Hvor er vi henne (1918)
Billet mrk.: Hvadsomhelst (1919)
Odense-Revyen (1924)
Odense Sommerrevy (1925)
Sommerrevyen 1932 (1932)
Saa fanger vi an (1935)
Sommerrevyen 1937 (1937)
Lys over byen (1942)
Fyn revy'n (1957)