Landsdelenes Sommerrevy

Beskrivelse
Revyen startede maj måned 1955 i Aalborg i snestorm og spillede her i tre uger. Publikum udeblev og medførte et tab på 70.000 kr. Derefter flyttede revyen til Århus, hvor Grethe Thordahl og Hans Schreiber sprang fra efter en konflikt om reklameringen. Et voldsomt skybrud medførte at teltet slog revner og man måtte aflyse forestillingerne. Ved sidste gagedag var det kun muligt at udbetale 20% og under disse omstændigheder indledtes forhandlinger om overflytning af personalet til Frederiksberg Teater i København, hvor revyen i juli måned genopstod med teatrets egne kræfter.

Landsdels-Revyen (1955)