Molbo-Revyen
Molbo-Revyen
1970

Beskrivelse
Blandt revyens numre:
Min kone vil skilles,
Bokseren,
Sove-kupen,
P-pille-vise,
Jeg er ikke til at bli'e af med