Sønderborg Revyen
Sommerskæg på Scandic
1995

Beskrivelse
Nummeret "Årets par" blev en stor succes.