Tivoli
Tivolirevyen
1993


Medvirkende:
Susse Wold
Buster Larsen
Ove Sprogøe
Ina-Miriam Rosenbaum
Tom Jensen
Elin Reimer
Sidsel From
Mette Riis
Lena Brostrøm