Rosenhaven på Dyrehavsbakken
Rosenhaven på Dyrehavsbakken
1961