Nyhavns-Revyen
Vi venter på PH
1986


Medvirkende:
Ida Dwinger
Lars Thiesgaard
Inger Nordenhaug
Lasse Helner (Lasse og Mathilde)
Liselotte Krogager