Røde Kro Teater
Kan De nære Dem
1912


Medvirkende:
Elisabeth Christensen
Christian Petersen
Johannes Kilian
Kirstine Kilian
Valborg Neuchs