Vennelyst Teater Århus
Sommerrevy
1920

Beskrivelse
Blandt revyens numre:
Mikkelsen,
Ja hvorfor ikke
Bare det var mig,
La' mor ta' fat


Medvirkende:
Jac. Brochorst
Oda Brochorst
Frederik Buch
Valborg Kirkegaard
Axel 'Kolja' Svensson
Albert Jacobsen
Arnold Jensen
Anna Madsen
Axel Boesen