Gerda Danoësti
Født: 0-0-1916 i Orel, Rusland

Biografi
Gerda Danoësti, der blev født i Rusland, men hvis oldemor var dansk, flyttede med forældrene til Tallinn i Estland, da hun var eet år gammel. Faderen blev her postmester og moderen gav musikundervisning. Som 15-årig fik hun danseundervisning hos Mme Tjernowa og kom senere til balletten, hvor hun blev undervist af balletmester Oginski og snart blev førstedanserinde. Da Oginski ville opgive sin stilling som balletmester og rejse ud i verden tilbød han hende at blive partner. De optrådte først i Gloria Palads i Tallinn og tog derfra til Bukarest. Parret fik så tilbud fra Oscar Holst om at medvirke i hans Cubaner-revy på Nørrebro i København. Det blev ikke nogen succes, men hun traf her sin tilkommende mand danseren Børge Danoësti (født Christiansen). Oginski ønskede at de sammen fortsatte som en trio til Belgien, men Gerda Danoësti ønskes at blive hos sin mand i Danmark. Stillet overfor hans ultimatum valgte hun derfor at blive i Danmark, hvilket gjorde balletmesteren aldeles rasende. Sammen med sin mand indstuderede hun et danseprogram og dannede sammen med ham et dansepar - og begyndte at optræde i Danmark, i Stockholm og andre steder. Danseparret havde midt i 1940erne forrygende succes på alle førende danske danseetablissementer. De medvirkede i Cirkusrevyens forestillinger og optrådte i Bakkekroen på Dyrehavsbakken.


Har medvirket i følgende 7 revyer:
Cirkusrevyen 1940 1945 1947 1948 1950 1952 1959