Robert Neiiendam
Født: 24-3-1880 i København
Død: 26-9-1966
Gravsted: Vestre Kirkegård - Kbh

Billede af Robert Neiiendam
Biografi
Robert Johannes Neiiendam, teaterhistoriker, var søn af slagtermester Nicolaj Anton Adolph Neiiendam og hustru Dorthea Marie Andersen. Efter sin skolegang på Frederiksberg Latin- og Realskole blev han uddannet som boghandler. Siden læste han til skuespiller hos Herman Bang og virkede som skuespiller fra 1899 til 1926. Han debuterede på Folketeatret den 28. november 1899 som Hans Olsen i "Over evne". Han var skuespiller ved Casino 1900-05, Folketeatret 1905-11, Det ny Teater 1911-14, Århus Teater 1914-17, Betty Nansen Teatret 1917-19 og han havde gæsteoptræden på Odense Teater. Han trak sig i 1926 tilbage som skuespiller og blev forstander og lærer ved Det Kongelige Teaters dramatiske elevskole fra 1930 til 1950. I 1911 stiftede han Selskabet for Dansk Teaterhistorie og han grundlagde og var leder af Teaterhistorisk Museum i Hofteatret på Christiansborg fra 1922. Robert Neiiendam var bl.a. medlem af Holberg-Samfundets bestyrelse 1922-38 og formand for Skuespillerforeningen 1927-36. Han var bestyrelsesmedlem frem til 1951 og blev æresmedlem i 1952. Han havde et omfattende forfatterskab, bl.a. med "Johanne Luise Heiberg", "Det Kongelige Teaters historie" og "Bogen om grevinde Danner". Robert Neiiendam modtog den Hielmstierne-Rosencroneske prismedalje 1936, medaljen Ingenio et arti 1950, æresprisen fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1954 og Holberg-medaljen 1961. I 1958 blev han æresdoktor ved Københavns Universitet. Han blev den 5. juli 1907 gift i Sankt Markus Kirke på Frederiksberg med skuespillerinden Sigrid Neiiendam og er far til lektor, museumsinspektør Jan Neiiendam (08-08-1908 - 25-11-1959).


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Dagmar Revyen 1942