Gyda Petersen


Har medvirket i følgende 2 revyer:
Helsingør-Revyen 1928
Scala Teater 1925