Kis Hansen


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Helsingør-Revyen 1939