Aase Frantzen

Biografi
Aase Thekla Frantzen havde som ganske ung sin gang på Riddersalen, hvor hendes mor Tekla Frantzen var Arne Weels kostumier. Hun begyndte en teaterkarriere, som dog ikke blev til noget. Hun dannede par med Poul Henningsen og bevarede et livslangt venskab med ham. Han tegnede iøvrigt Henne Mølleå Badehotel til hendes mor og moster. I en periode var hun gift med forfatteren og kritikeren Ole Vinding og blev efter dette ægteskabs ophør gift med Socialdemokratens fremtrædende kunstkritiker og senere redaktør Preben Wilmann. Efter Preben Wilmanns pensionering slog parret sig ned i kanten af Kongsøre Skov i Odsherred. Hun døde i Hølkerup i Odsherred i juli måned 1993 og blev 84 år gammel. Hun er mor til Rasmus Winding, Annette Winding og Thomas Winding.


Har medvirket i følgende 2 revyer:
Nørrebros Teater 1932
Riddersalen 1932