Ole Skaarup
Født: 22-3-1916 i København
Død: 11-6-2010 (94 år)
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Ole Skaarup var søn af den navnkundige revykonge og koncertarrangør Frede Skaarup og hustru Ingrid Marie Pedersen Noes. Udover at være en visionær og dygtig shippingmand havde han livet igennem også et stort musikalsk talent. I 1930erne spillede han herhjemme saxofon og trompet bl.a. sammen med Svend Asmussen. Han blev uddannet hos A.P. Møller, men drog i 1940 til USA, hvor han blev ansat hos Blidberg Rothchild. I 1941 fik han amerikansk statsborgerskab og blev strakt indkaldt til at gøre tjeneste ved US Army Transportation Corps. i Belfast i Nordirland, hvor han var planlæggeren bag udrustningen og lastningen af 50 Liberty skibe og 12 landgangsfartøjer under invasionen i Normandiet i juni 1944. Som officer i den amerikanske hær opnåede han stor erfaring i oceanfarter transport. Efter krigen vendte han tilbage til USA og efter flere års kommerciel beskæftigelse indenfor skibsfart i New York, etablerede han i 1951 Skaarup Shipping Corporation i den amerikanske stat Connecticut. Han indledte et livslangt forretningsmæssigt samarbejde med den svenske industrimagnat Marcus Wallenberg og sammen udviklede de prototypen for moderne oceangående tørlastskibe. I 1954 indgik han kontrakt om bygning af det første tørlastskib, der transporterede upakket gods og som sidenhen blev prototypen til nutidens skibe af denne art. I 1980erne og 1990erne arbejdede Ole Skaarup ihærdigt på at genoplive skibsbygningsindustrien i USA - og som følge af oliekatastrofen ud for Alaska i 1989 designede han et dobbeltbundet skib, som var betydeligt mere sikkert. Som shippingmand og siden international skibsreder og chairman i Skaarup Shipping Corporation var hans kreativitet, erfaring, vision og ekspertise en kilde til en bæredygtig vækst for Skaarup Group. Som anerkendelse af hans bestræbelser på at reformere den maritime politik i USA og hjælpe med til en genoplivning af den amerikanske skibsbygningsindustri modtog Ole Skaarup i 1993 en æresdoktorgrad ved det anerkendte Webb Institute of Naval Architecture, der er USA's førende uddannelsessted for skibskonstruktører. I 1998 blev han indskrevet i De Forenede Nationers Maritime Hall of Fame. Han blev gift med Gerda Emilie Skaarup (født 1915).


Har medvirket i følgende 2 film:
En lille tilfældighed (1939) 
I de gode gamle dage (1940)Kanonér