Augusta Stein
Født: 23-1-1872 i København
Død: 12-9-1960 (88 år)
Gravsted: Solbjerg Parkkirkegård - Frederiksberg

Biografi
Augusta Marie Stein, født Scheel, medvirkede i Nykøbing Sommerrevy 1916 i Nykøbing Falster.


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Nykøbing F. Revyen 1916