Ingeborg Stranbo

Biografi
Ingeborg Stranbo medvirkede i Sommerlyst-Kabaretten 1914 "Det er på Frederiksberg" på Sommerlyst.


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Fønix Teatret 1914