Axel Würck


Har medvirket i følgende 2 revyer:
Betty Nansen Teatret 1888 1888